לימודי רישום וציור מהתבוננות, מהבסיס הרישומי בפחם ועד לציור הממושך בצבעי שמן.